Tegu spindi Lietuvos žvaigždynas pasaulio “Geografijos nakties” danguje!

Europos geografinių asociacijų organizacija (EUGEO) ir Lietuvos geografų draugija (LGD) kviečia prisijungti prie tarptautinės viešų renginių platformos “Europos geografijos naktis” ir 2020 m. balandžio 3d. ir visą naktį drauge švęsti geografiją.

„Geografijos nakties” renginių iniciatyvas LIETUVOS ŽEMĖLAPIUI registruokite iki kovo 21 d.: https://arcg.is/e11Dm 

DĖMESIO! Tam, kad Jūsų „Geografijos nakties” renginys atsirastų PASAULIO ŽEMĖLAPYJE per LGD prieigą https://arcg.is/e11Dm turite registruotis iki kovo 9 d., o vėliausiai – kovo 10 d. per tarptautinę prieigą https://framaforms.org (labai prašome apie tai informuoti LGD)

Patirkime geografijos galias, naudą ir jos dovanojamą pasaulio pažinimo džiaugsmą konferencijose, diskusijose, debatuose, protmūšiuose, viktorinose, projektuose, parodose, ekskursijose, žygiuose, pokalbiuose! Pristatykime ir komentuokime naujausius gamtinių ir visuomeninių procesų ir fenomenų tendencijas ir jų tyrimus. Žaiskime, vaidinkime, žiūrėkime ir aptarkime filmus, ragaukime, pieškime, fotografuokime, tirkime, kartografuokime. Tirkime, mąstykime, lyginkime ir dalinkimės savo atradimais!

2019 m. balandžio 5-ąją įvyko daugiau nei 100 renginių 12-oje Europos šalių (iš jų vien Italijoje 51) ir 7-iose šalyse už Europos ribų – Afrikoje ir Pietų Amerikoje.

2019 m. “Europos geografijos nakties” iniciatyvų pasaulio žemėlapis: https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9a0a25d47ee04bae9aa5c8b29ad56182)

“Europos geografijos naktis” Lietuvoje bus surengta 2-ą kartą. LGD nuoširdžiai dėkoja visiems, kurių pastangomis 2019 m. balandžio 5 d. mūsų šalyje įvyko 10 renginių (su pasiruošimu XIX nacionaliniam mokinių Č. Kudabos geografijos konkursui) 6 vietovėse; įdomiai su geografija laiką leido 1305 dalyviai (iš jų – 900 – nacionaliniame Č. Kudabos konkurse), daugiausiai moksleiviai.

Jūsų įkvėpimui – 2019 m. renginių Lietuvoje žemėlapis su iniciatyvų aprašymais: https://geografudraugija.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=7f5fd7b163a540faa322ba053fbe47f4

„Europos geografijos naktį“ 2017 m. inicijavo Prancūzijos Nacionalinis geografijos komitetas, Europos geografinių asociacijų organizacija EUGEO. Lietuvoje ją globoja Lietuvos geografų draugija.

Sužinokite daugiau peržiūrėję LGD parengtą prezentaciją apie šį renginį

Sekite aktualią informaciją mūsų tinklalapyje ir LGD FB, pasidalinkite su draugais ir pažįstamais.

Rašykite, klauskite – kontaktinis asmuo LGD: Giedrė Godienė, g.godiene@gmail.com

Prisegtukai: