Visuotinis LGD narių suvažiavimas ir rinkimai gegužės 27 d.

Gegužės 27 d. įvyko visuotinis LGD narių suvažiavimas, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. Suvažiavimo metu buvo pristatyti praėjusių metų rezultatai, taip pat vyko LGD prezidento ir valdybos rinkimai. Ilgametė LGD prezidentė prof. Dovilė Krupickaitė perdavė estafetę Genovaitei Kynei.

Genovaitė Kynė po rinkimų sakė „Nuoširdžiai dėkoju visiems už pasitikėjimą, sveikinimus ir linkėjimus. Užpalių krašto nenuorama prof. Kazys Pakštas 1934 m. įkūrė Lietuvos geografų draugija / Lithuanian Geographical Society. Mane, studentę, į LGD 1991 metais atvedė doc. Rimantas Krupickas. Tuomet negalėjau net pasvajoti, kad teks tokia didžiulė atsakomybė. Neramu…, tačiau žinau, kad, kaip visuomet dirbsiu nuoširdžiai. Be to turiu puikią komandą – LGD valdybą. Dėkoju savajam kraštui Užpalių krašto bendruomenė, Utenos r. Užpalių gimnazija, mano mokytojams, draugams, bičiuliams. Užpaliečiams lemta sekti savo didžių kraštiečių pėdsakais, puoselėti jų atmintį ir idėjas.”

2016 m. gegužės 27 d. vykusiame visuotiniame Lietuvos geografų draugijos susirinkime buvo išrinkta nauja Draugijos valdyba:

  • Genovaitė Kynė (prezidentė)
  • dr. Giedrė Godienė (viceprezicentė)
  • prof. dr. Donatas. Burneika
  • doc. dr. Virginijus Gerulaitis
  • Sakalas Gorodeckis
  • Agnė Jasinavičiūtė
  • doc. dr. Regina Prapiestienė
  • dr. Jurgita Rimkuvienė
  • doc. dr. Eduardas Spiriajevas

Akimirkas iš LGD narių suvažiavimo rasite ČIA.

***

Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas! Prašome paraginti atvykti visus draugijos narius, su kuriais Jūs artimiau bendraujate.

Suvažiavimo programą pridedame.

2016 m. gegužės 27 d. visuotiniame LGD narių susirinkime bus renkamas draugijos prezidentas ir valdyba.

Primename, kad pagal draugijos įstatus Prezidentu tas pats asmuo negali būti renkamas ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Prisegtukai: