Visuotinis Lietuvos geografų draugijos susirinkimas

Maloniai kviečiame Jus į visuotinį Lietuvos geografų draugijos susirinkimą, kuris vyks š.m. gegužės 14 d. 15:30 

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per zoom konferencijų platformą. Prisijungimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/83957634079?pwd=T1IwdGNwWEpqL1dqUGtFRVdRSjlxUT09

Kviečiame registruotis: ČIA spausti

Prof. Stasio Vaitekūno rūpesčiu ir lėšomis 1997 m. yra įsteigtas profesoriaus Kazio Pakšto medalis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai. Medalis, pagal steigėjo ir Lietuvos geografų draugijos susitarimą, ne dažniau kaip kas du metai įteikiamas asmeniui ir/ar institucijai.

Apdovanojamųjų kandidatūras gali siūlyti LGD Prezidentas, LGD Valdyba ir geografinės mokslo bei studijų institucijos. Kandidatūras svarsto ir apdovanojimo klausimus sprendžia LGD Valdyba.

Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė, 2021 metais, teikia Karolio Kaupinio kandidatūrą apdovanoti prof. Kazio Pakšto medaliu, už režisuotą filmą „Nova Lituania“, kuriame pristatoma prof. K. Pakšto idėja. Filmas įvertintas šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“.

Kviečiame teikti siūlymus ir pristatyti kandidatus asmenis ar įmones.  info@lgd.lt

SUSIRINKIMO PROGRAMA:

15:15 – 15:30  Dalyvių registracija. 

15:30 – 15:35  Sveikinimo žodis.

15:35 – 16:15  Draugijos prezidentės pranešimas ir ataskaita.

16:15 – 16:30  Revizijos komisijos ataskaita. Diskusija dėl draugijos veiklos. Balsavimas.

16:30 – 17:00  Prof. Kazio Pakšto medalio įteikimo ceremonija

17:00 – 17:30 Kviestinio svečio pranešimas

17:30 – 18:00 Naujų LGD narių pristatymas ir jubiliatų sveikinimas
Virtuali kava/arbata
 

Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas!  Prašome paraginti prisijungti visus draugijos narius, su kuriais artimiau bendraujate. 

Pastabas ir pageidavimus galima teikti el. paštu: info@lgd.lt
LGD valdyba