XIII Nacionalinio mokinių Č. Kudabos geografijos konkurso akimirkos

2013 metų balandžio 6 d., Lietuvos edukologijos universitete šurmuliavo gausus būrys smalsių, kūrybingų, geografija besidominčių mokinių. Vyko XIII-sis Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas. Šis renginys džiugina masiškumu, kadangi mokiniai ir jų mokytojai atvyksta iš visos Lietuvos, dalyvių skaičius visuomet yra apie 1000.

Konkursas skirtas skleisti žymaus geografo prof. Česlovo Kudabos idėjas, populiarinti geografijos dalyką mokinių tarpe, plėtoti geografinį pasaulėvaizdį bei sudaryti galimybę mokiniams pasitikrinti geografijos žinias ir gebėjimus, įsivertinti savo geografinį išprusimą.
Renginio globėjai yra Lietuvos geografų draugija (LGD) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), nuolatiniai renginio rėmėjai: UAB Hnit-baltic; UAB „Didakta”, UAB „Kelionių laikas”, UAB „Ditmos projektai”.

XIII-ojo Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso akimirkos video reportaže.