A. Baubinienė „Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė kaita“

2015 m. balandžio 30 d., 15 val. GTC Geologijos ir geografijos institute (Akademijos g. 2, II korpusas, IV aukštas, 401 kabinetas) viešame Geografijos mokslo krypties tarybos posėdyje bus ginama GTC GGI Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos doktorantės Aldonos Baubinienės  disertacija „Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė kaita“ (Fizinė geografija 06 P).

Anotacija:
Upių salų yra beveik visose natūraliose bei reguliuojamose upėse. Tai vienas charakteringiausių upės vagos morfologinių darinių, atspindinčių natūralius bei antropogeninius pasikeitimus, vykstančius upės baseine, slėnyje bei vagoje. Disertacijoje analizuojama Lietuvos teritorija tekančių upių (ilgesnių nei 100 km) salų genetinė įvairovė, salų morfometriniai bei morfografiniai rodikliai, salų sklaida bei kaita. Inventorizavus daugiau kaip 1000 salų, atliktas Lietuvos upių salų genetinės įvairovės klasifikavimas, salų deformacijos rūšių išskyrimas, tiriamų upių salingumo bei salėtumo, salų „judėjimo“ greičių nustatymas, salingų atkarpų išskyrimas. XX-XXI amžių sandūroje stebimas salų plotų augimas, salų užaugimas. Tai lemia upių vagų pralaidumo vandeniui mažėjimą, didina sangrūdų atsiradimo tikimybę, sudarančią prielaidas pavojingų potvynių kilimui. Ilgesnių nei 100 km Lietuvos upių salų pasiskirstymo bei kaitos ištyrimas pasitarnaus prognozuojant vaginius procesus, įsisavinant ir tvarkant upių priekrantines teritorijas, planuojant ir vykdant laivybą, statant hidrotechninius statinius, didinant priekrantinių teritorijų saugą, saugant unikalias buveines, plėtojant darnią rekreaciją, atkuriant teritorijos paleoreljefą.

Daugiau informacijos Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.