Andrew Cooper paskaita „Global threats to the world’s beaches”

2014 vasario 24 d. 17 val. prof. Andrew Cooper Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (II aukšte) skaitys paskaitą „Global threats to the world’s beaches”.

Andrew Cooper Ulsterio universiteto profesorius. 1984 m. baigė geologijos krypties bakalauro studijas Belfasto Queen’s universitete. Natalio universitete, Pietų Afrikoje 1986 m. įgijo geologijos magistro diplomą, o 1991 m. jam suteiktas geologijos mokslų daktaro laipsnis. Andrew Cooper paskelbė daugiau nei 200 mokslinių publikacijų, yra daugelio monografijų bendraautorius bei redaktorius. Mokslinių interesų kryptys: jūros lygio dinamika, jūros krantų morfodinamika ir vystymasis bei krantotvarka.