Antrasis Lietuvos geografų forumas

Kviečiame Lietuvos geografus į forumą „Mokyklinė ir akademinė geografija Lietuvoje – kartu ar atskirai“


Svarbiausi diskusijos klausimai:
Ko mokytojai tikisi iš akademinės geografijos?
Ko „akademikai“ tikisi iš būsimųjų studentų?
Ką galime padaryti, kad neliktų atotrūkio tarp akademinės ir mokyklinės geografijos?
Kokį geriausią geografijos mokytojų rengimo modelį siūlytume Vyriausybei?


Programa:


13.00 – 13.05: įžanginis žodis – organizatorių vardu LGD prezidentė D. Krupickaitė
13.05 – 13.20: doc. V. Gerulaitis „Mokyklinės geografijos Lietuvoje tikslai ir uždaviniai“
13.20 – 13.40: V. Padriezas „Mokyklinės ir akademinės geografijos santykis“
13.40 – 14.00: prof. P. Kavaliauskas: „Ko siektume iš VU ir VPU sujungimo?“
14.00 – 14.20: kavos pertrauka
14.20 – 16.00: geografų „akademikų“, mokytojų ir atsakingų institucijų atstovų pasisakymai

Kviečiame pasisakyti:
prof. P. Kavaliauskas (VU)
prof. A. Bukantis (VU)
prof. S. Vaitekūnas (KU)
prof. A. Česnulevičius (VPU)
V. Padrezas (LGMA, geografijos mokytojas)
R. Jokimaitis (ŠMM)
Š. Gerulaitis (ŠMM UPC)
R. Balčiūnienė (geografijos mokytoja)
A. Kamarauskaitė (geografijos mokytoja, VU absolventė)
E. Preikšas (VPU studentas)                                           


16.00 – 16.30: diskusija dėl bendro sutarimo irrezoliucijos dėl Lietuvos geografų nuomonės apie geografijos vietą Lietuvos švietimo sistemoje formulavimo.
16.30 – … diskusijų pratęsimas prie arbatos puodelio.

Prašome perduoti šią informaciją kolegoms.


Prisegtukai: