Trys leidiniai apie kraštovaizdžio pažinimą ir tvarkymą

Europos kraštovaizdžio konvencija. Susiję dokumentai. Vilnius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2012. UDK 911.5(4)(094.2), 72 psl.

Periodinis leidinys „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė“
Kraštovaizdžio pažinimo pradžia. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013/1.
Kraštovaizdžio formavimo sprendimai. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013/2.

Europos kraštovaizdžio konvencija. Susiję dokumentai.

TURINYS
Europos kraštovaizdžio konvecnijos (EKK) įgyvendinimas Lietuvoje
EKK tekstas lietuvių ir anglų kalbomis
EKK aiškinamoji ataskaita
LR Vyriausybės nutarimas dėl prisijungimo prie EKK tikslingumo
ES Ministrų komiteto rekomendacija valstybėms narėms dėl EKK įgyvendinimo gairių
EKK įgyvendimo gairės
LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas

Periodinis leidinys „Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė“
Kraštovaizdis yra bendras gamtos ir visuomenės kūrinys. Jis apima visą erdvę – miestus ir miestelius, kaimų vietoves, miškus ir vandenis. Naujasis periodinis leidinys yra skirtas visuomenę supažindinti su Lietuvos kraštovaizdžiu, jo vertybėmis, apžvelgti tvarkymo problemas, pristatyti geruosius tvarkymo pavyzdžius.

Kraštovaizdžio pažinimo pradžia. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013/1.
Pirmasis leidinio numeris yra skirtas tiems, kurie lydi pirmuosius vaikų žingsnius kraštovaizdžio pažinimo srityje. Jame pristatomos 2002–2012 m. iniciatyvos bei idėjos, įžvalgos, susijusios su vaikų ir pedagogų švietimu kraštovaizdžio klausimais, kraštovaizdžio tvarkymu, planavimu bei puoselėjimu mūsų vaikų darželiuose ir mokyklose. Čia rasite Europos Tarybos ekspertės rekomendacijas dėl vaikų švietimo, europinių pavyzdžių, skirtingų organizacijų vadovų mintis apie kraštovaizdį, jo pažinimą ir tvarkymą.

Kraštovaizdžio formavimo sprendimai. Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė 2013/2
.
Remiantis 2011 m. vykusio kraštovaizdžio architektūros darbų konkurso rezultatais leidinyje pristatomi įvairiausi Lietuvos kraštovaizdžio specialistų darbai, idėjos ir sprendimai. Apžvelgiamos aktualiausios kraštotvarkos darbų kryptys, pateikiami pastarųjų metų kraštovaizdžio planavimo, projektavimo, rekultivacijos ir tiriamųjų darbų pavyzdžiai.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į
Aplinkos ministerijos
Kraštovaizdžio skyriaus
vyriausiąją specialistę
Giedrę Godienę,
tel. 8 5 66 3614, el.p. g.godiene@am.lt