Aplinkos ministerijos informacija

Kviečiame atkreipti dėmesį į šią LR Aplinkos ministerijos informaciją:
36 autorių 27 kraštovaizdžio architektūros konkursiniai darbai;
apie ES fondų projektą „Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką”; 
laukiama pastabų dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių ir šios konvencijos aiškinamojo rašto vertimų. Tekstų originalus rasite čia. Pastabas ir siūlymus siųsti Giedrei Godienei.


Prisegtukai: