Darnus vystymasis visuomenės geografinių ir kultūrinių skirtumų požiūriu / Sustainable Development In Terms Of Geographical and Cultural Differences of Societies

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 60 – 65.

Tomasz Trojanowski
Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland

Straipsnyje darnus vystymasis nagrinėjamas visuomenės geografinių ir kultūrinių skirtumų požiūriu. Pateikiamas darnaus vystymosi sąvokos apibrėžimas. Darnus vystymasis įgyvendinamas atsižvelgiant į visuomenės geokultūrinius skirtumus. Pateikiami kultūrų tipai, nukreipti į pozityvų ir negatyvų darnaus vystymosi principų įgyvendinimą. Pristatomi tyrimo rezultatai gali padėti sukurti darnaus vystymosi veiksmų strategiją makro- ir mikrogeografiniu lygmenimis.

Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, kultūriniai skirtumai, visuomenė.

Abstract

The essence of development is the sustainable development in terms of geographical and cultural differences of societies. The article contains definitions and concepts of sustainable development. The effects of geo-cultural differences in the implementation of sustainable development among societies are determined. The following part of the paper presents the types of cultures oriented positively and negatively to the introduction of the principles of sustainable development. At the end of the article is a summary. The contents included in the article can assist in creating an action strategy of sustainable development in both the micro and macro scale.

Keywords: sustainable development, cultural differences, society.Sustainable Development In Terms Of Geographical and Cultural Differences of Societies

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF