Zigmas Kairaitis. Pratarmė / Preface

Šeštajame mokslo almanacho Geografija ir edukacija numeryje spausdinami straipsniai geografijos ir edukacijos tema. Straipsniai parengti pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vykusios konferencijos Geografija: mokslas ir edukacija dalyvių skaitytus pranešimus. Šiame almanacho numeryje, skirtame švietimo politikos temai, publikuojamas išsamus straipsnis Lietuvai aktualia tema Depopuliacijos įtaka bendrojo ugdymo mokyklų tinklo kaitai Lietuvos probleminiuose regionuose 2001–2016 m. Du straipsniai skirti edukaciniam turizmui: Kalnų turizmo rizika ir Aktyvios pramogos turizmo klasteryje Beskidzka 5 (Lenkija). Viename straipsnyje nagrinėjamas mokytojų požiūris į integruotas geografijos pamokas. Almanachas užbaigiamas plačiu probleminiu straipsniu, skirtu švietimo geopolitikai ir geofilosofijai.

Informuojame žurnalo Geografija ir edukacija: mokslo almanachas autorius ir skaitytojus, kad Lietuvoje vyksta aukštojo mokslo ir studijų reforma, restruktūrizuojamas Lietuvos universitetų tinklas, todėl gali keistis žurnalo redakcijos politika, redaktorių kolegijos sudėtis, žurnalo dizainas.

Redaktorių kolegijos vardu

Zigmas Kairaitis

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF