Tarptautinių viešbučių sistemos Lenkijoje funkcionavimas ir jų ryšiai / International Hotel Systems Operating In Poland and the Dynamics of Their Relationship

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 46 – 52.

Dorota Chudy – Hyski
Jan Dlugosz University in Czestochowa. Poland
Wojciech Chudy
Academy of Physical Education in Katowice, Poland

Straipsnyje pristatoma tarptautinė viešbučių sistemos plėtra Lenkijoje. Tarptautinė viešbučių sistema atlieka svarbų vaidmenį kuriant visą viešbučių rinką šalyje. Vien Lenkijos viešbučiai negalėtų patenkinti užsienio turistų poreikių. Modernių viešbučių su šiuolaikiniais įrenginiais statyba, naujas valdymas, personalo apmokymas turi didelį poveikį Lenkijos viešbučių verslui augti. Lenkija šiandien tapo moderni ir patraukli šalis užsienio turistams. Viešbučiai siūlo tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas, prie kurių yra įpratę užsienio turistai.

Reikšminiai žodžiai: tarptautinių viešbučių sistema, Lenkija.

Abstract

The beginning of Polish hospitality dates back to the twelfth century, so the subject of the paper concerns particular International hotel systems emerging and conducting their activities in the country since the twelfth century.

The aim of this paper is to present the development of international hotel systems in Poland.

The study emphasizes the role and nature of the global hotel industry which has been played in the development of the hotel industry in Poland. International hotel systems have played an important role in developing and shaping the hotel market in Poland. Polish hotel industry alone would not be able to meet the expectations of foreign visitors. The construction of modern hotel facilities on the principles of the system have a significant impact on the development of Polish hotel industry by introducing new building solutions, technologies, methods of training of staff and management methods and organization. Poland became a friendly country and attractive to foreign tourists, offering them the standards to which they are accustomed.

Keywords: international hotel systems, Poland.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF