Draugijos naujienlaiškis Nr. 19

Gerbiami Lietuvos geografų draugijos nariai,

linkėdami gražios ir turiningos vasaros norime Jus trumpai pranešti keletą svarbių dalykų.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius parengė parodą „O kaip norėčiau aš širdim savo priglaudęs aš žemę visą Lietuvos apglėbt …“ žymaus  Lietuvos mokslininko geologo ir geografo Vytauto Gudelio 90-mečiui paminėti ir maloniai kviečia į parodos atidarymą, kuris vyks Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, Vilnius) 2013 m. liepos 16 d. (antradienį) 15 val. Ekspozicija veiks 2013 m. liepos 16 – rugpjūčio 2 d.

Lietuvos geografų draugijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus proga 2014 m vasario 6-7 dienomis Vilniuje rengiamas Lietuvos geografų kongresas kartu su tarptautinė mokslo konferencija. Tai tarptautinis renginys, skirtas svarbiausioms Lietuvos ir Baltijos šalių geografinio pažinimo raidos tendencijoms pristatyti. Kongreso metu plenariniuose posėdžiuose bus siekiama atskleisti svarbiausius Lietuvos ir kitų Baltijos jūros regiono valstybių geografinių tyrimų naujausios raidos ypatumus. Kviečiame autorius ir autorių kolektyvus teikti pasiūlymus plenariniams pranešimams ir jų pagrindu parengtiems mokslo straipsniams. Pranešimai turėtų atspindėti šalyje vykstančių gamtinių ir (ar) visuomeninių procesų geografinių tyrimų naujausias tendencijas, akcentuojant ir reprezentuojant  tiek autorių tyrimų rezultatus, tiek tam tikros geografinio pažinimo srities situaciją Lietuvoje.  Pranešimai ir straipsniai rengiami anglų kalba ir bus publikuojami specialiame mokslo žurnalo „Geografijos metraštis” numeryje. Pranešimo pavadinimą ir anotaciją prašome pateikti iki 2013 m. rugsėjo 15 d. adresu info@lgd.lt

Iki spalio 15 d. laukiame mokslinių straipsnių, geografinių mokslo leidinių recenzijų ir tekstų apie geografijos mokslo aktualijas mokslo žurnalui „Geografijos metraštis“. Informacija autoriams.

Taip pat informuojame, kad birželio 26 d. vyko draugijos valdybos posėdis. Jo protokolą galima rasti draugijos svetainėje ir laiško prisegtuke.
Vienas posėdžio nutarimų yra apie draugijos nario senjoro statusą. Nutarta ilgamečiams draugijos nariams, kurie dėl įvairių aplinkybių nebegali aktyviai dalyvauti draugijos veikloje, mokėti nario mokesčio, tačiau pritaria jos tikslams ir laiko save draugijos nariais, suteikti galimybę likti draugijos nariu-senjoru, jei narys žodžiu ar raštu išreiškia tokią valią. Toks statusas yra neformalus, jis nesuteikia balsavimo teisės, todėl jo patvirtinimui įstatų keisti nebūtina.
Taip pat svetainėje galite susipažinti su gegužės 31 d. vykusio draugijos suvažiavimo protokolu.

Kitas naujienas kviečiame skaityti draugijos svetainėje www.lgd.lt

LGD valdyba

Prisegtukai: