Geografai – Lietuvos edukologijos universiteto auklėtiniai / Geography Teachers-Graduates of Lithuanian University of Educational Sciences

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 66 – 77. 

Algirdas Stanaitis, Olga Titova

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Lietuvos edukologijos universitete (anksčiau vadintas Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas ir Vilniaus pedagoginis universitetas) geografijos mokytojai rengiami daugiau kaip 70 metų. Per tuos metus universitetą baigė per 4000 absolventų, turinčių aukštąjį geografinį išsilavinimą. Geografai buvo rengiami pagal nuolatinių (stacionarių) ir ištęstinių (neakivaizdinių) studijų programas. Be to, pagal nuolatinių studijų formą buvo rengiami ne vien geografijos, bet ir plataus profilio, t. y. dviejų dalykų, mokytojai.

Straipsnyje pateikiama ilgalaikė geografijos mokytojų rengimo Lietuvos edukologijos universitete analizė. Atskleista parengtų geografijos absolventų skaičiaus dinamika laiko požiūriu – atskirais penkmečiais, nurodyti skirtingų specialybių rengimo etapai bei parengtų absolventų skaičius. Be to, bandoma įvertinti atskirų nuolatinių ir ištęstinių studijų metu parengtų absolventų kokybės klausimus bei jų perspektyvą dabartiniu laikotarpiu.

Reikšminiai žodžiai: geografijos absolventas, nuolatinės ir ištęstinės studijos, studijų programa.

Abstract

Geography teachers have been taught at Lithuanian University of Educational Sciences (former Vilnius Pedagogical Institute and Vilnius Pedagogical University) for more than 70 years. During the following time, 4164 graduates were prepared to work as geografhy teachers as their first and 132 ones as their second background. Permanent (stationary) and extended (extramural) study programmes were practised to train the geographers. The number of graduates trained at Lithuanian University of Educational Sciences exceeds twice the number of graduates of Vilnius University. The programmes of permanent studies accomplished 2287 graduates. Among them 1014 ones obtained a bare qualification of geography and 1273 – geography combined with another subject: geography with physical education – 970, geography with biology – 212, geography with history – 67 and geography with pedagogics – 24 graduates. The programmes of extended studies accomplished 1877 graduates. The structure of contemporary Lithuanian schools and the number of geography lessons indicate, that the training of wide range profile geographers is promising, i.e. geography combining with another subject.

Keywords: geography graduates, permanent (stationary) and extended (extramural) study programmes.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF