Įkurta asociacija „Klaipėdos universiteto geografų klubas”

Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedra inicijavo Klaipėdos universiteto geografų klubo įkūrimą. Įkurta asociaciją „Klaipėdos universiteto geografų klubas”. Veiklos tikslas – sujungti klubo narių interesus dėl bendrų tikslų.

Veiklos uždaviniai:
– Populiarinti geografijos mokslą mokyklose;
– Organizuoti renginius su geografija susijusiomis temomis;
– Vykdyti mokslinę veiklą;
– Dirbti komandoje ir tobulėti;
– Palaikyti ryšius tarp buvusių, esamų ir būsimų KU geografų;
– Bendradarbiauti su kitais studentų bendruomenėje veikiančiais klubais.

Klubo steigėjai:
Socialinės geografijos katedros asist. Dalia Umantaitė-Vaivadienė
Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakaluro programos
studentas Viktoras Gailius
Socialinės geografijos katedros vedėjas doc. dr. Eduardas Spiriajevas

Klubo el. p.: kugeo.klubas@gmail.com

Prisegtukai: