In memoriam profesoriui Stasiui Vaitekūnui

Darganotą gruodžio 8 dieną Klaipėdos universiteto bendruomenė neteko Lietuvos geografo, akademiko, pedagogo, visuomeninio veikėjo, profesoriaus Stasio Vaitekūno.

Profesorius bus pašarvotas gruodžio 9 dieną Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios koplyčioje (Smiltelės g. 27, Klaipėda). Atsisveikinimas vyks gruodžio 9 d. nuo 12.00 iki 21.00 val.  Gruodžio 10 d. – nuo 8.00 iki 11.00 val.  Šv. Mišios vyks gruodžio 9 d. 18.00 val. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.  Urna iš bažnyčios išnešama gruodžio 11 d. 11.00 val. Laidotuvės vyks Skaisgirio kapinėse, Joniškio rajone.

Prisimenant profesorių:
Klaipėdos universitete
internete