Integracijos procesas mokantis gamtos mokslų / Integration Processes in the Teaching of Natural Sciences

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 88 – 92. 

Zulfiya Unerbaeva, Saken Irkitbaev, Nazerke Shopshekbayeva

Pedagogical Kazakh National University Abai

Straipsnyje atskleidžiama integracijos svarba mokant gamtos mokslų. Mokymo proceso integracija apžvelgiama keturiais lygmenimis: pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose bei atskirai analizuojama aukštosiose mokyklose. Aptariamas kiekvieno lygmens integracijos laipsnis ir atskirų gamtos mokslų sintezės ugdomoji svarba. Išryškinamos problemos, su kuriomis susiduriama, jeigu yra silpna gamtos mokslų integracija Nurodomos mokslo šakos, į kurias išsiskaido ir yra integruojami gamtos mokslai, įvardijami taikomi ugdymo metodai.

Reikšminiai žodžiai: integruotas mokymas, gamtos mokslai, pradinė mokykla, aukštasis mokslas, mokymo metodai.

Abstract

The paper analyzes the integration processes in the teaching of natural sciences, from primary school to the students of higher educational institutions. It is shown that the integration that occurs along with the processes of differentiation, aimed at strengthening the links between objects. Teaching of natural sciences is conducted in such a way that the studied courses are not consistent with each other, often have different interpretations of the same phenomena of nature do not form a unified approach to the study of natural sciences. In higher education, the integration of biological profile observed in virtually all disciplines studied, especially in the senior years. The integration process can be traced at all levels of education, from primary school to senior teaching in universities.

Keywords: integration education, primary school, higher education, sciences education, methods of teaching.Integration Processes in the Teaching of Natural Sciences

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF