Išleistas pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis

Petras Vileišis Čikagoje išleido pirmą geografijos vadovėlį lietuvių kalba pradinei mokyklai „Trumpa geografija arba Žemės aprašymas”.


Vadovėlį sudarė 6 skyriai: I. Žemė. II. Pasaulės (planetos ir jų palydovai). III. Mūsų kraštas, arba Lietuva. IV. Svarbiausios Europos viešpatystės V. Svarbiausios Azijos viešpatystės. VI. Atliekančios svieto dalys.


Kiekvienas skyrius suskaidytas į keletą ar net keliolika paragrafų. Visuose skyriuose ir paragrafuose geografijos žinios pateikiamos labai nuosekliai.