Tarptautinė konferencija „Regionas 2014: Optimali plėtros strategija”

Socialinės ir ekonominės geografijos ir kraštotyros, Geologijos ir geografijos fakulteto, V.N. Karazin Kharkiv nacionalinis universitetas (Ukraina), kviečia dalyvauti Tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Regionas2014: Optimali plėtros strategija, skirtoje 80-osioms socialinės ir ekonominės geografijos departamento metinėms, kuri vyks 2014 m. lapkričio 6-7 dienomis.

Daugiau informacijos prisegtuke.

Prisegtukai: