IV Lietuvos geografų kongresas

2020 m. spalio 23 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje įvyko IV-tasis Lietuvos geografų kongresas – tarptautinė konferencija „Geografijos mokslas: tyrimai gamtos ir visuomenės gerovei“. Dėl COVID19 pandemijos laikantis Vyriausybės priimtų reikalavimų, Kongresas vyko hibridiniu būdu: salėje saugiu atstumu sėdėjo – 34, per Zoom konferencijų programą nuotoliniu būdu prisijungė 77, o tiesiogiai LGD FB grupėje transliaciją stebėjo apie 60 LGD narių (iš viso 171 dalyvis).  Konferencijos metu perskaityta 13 pranešimų, kuriuose pristatyti svarbiausių geografinių mokslinio tyrimo centrų vykdomi kraštovaizdžio, meteorologiniai, bendri hidrologiniai ir jūros kranto, pelkių, regioniniai, kaimo teritorijų, miestų, geografinio ugdymo sričių tyrimai ir praktinės veiklos, atliktos per pastaruosius šešerius metus. Konstatuota, kad Lietuvos geografijos mokslas tiria ir atsiliepia į visas svarbiausias Lietuvos gamtos ir visuomenės aktualijas, jaučia pasaulines tendencijas, tačiau aktyvesnei pozicijai formuoti, ženklesniam įsitraukimui į tarptautinius tyrimus reikalinga daugiau pajėgumų, geresnio srities komunikavimo visuomenėje.