IV Lietuvos geografų kongresas

2020 m. spalio 23–24 d.

kviečiame visus geografus ir geografija besidominčius į

IV LIETUVOS GEOGRAFŲ KONGRESĄ

kurio metu vyks tarptautinė mokslinė konferencija

“Geografijos mokslas: tyrimai gamtos ir visuomenės gerovei”

Spartūs šiandieninio pasaulio pokyčiai kelia grėsmę tiek gamtinės aplinkos, tiek visuomenės raidos tvarumui, skatina jungti įvairių mokslo sričių žinias, integruoti skirtingus požiūrius, pasitelkti naujausias technologijas, ieškoti tvarių kompleksinių sprendimų globaliai ir lokaliai.

Lietuvos geografų draugija (LGD) kartu su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutu (VU CHGF GI) organizuoja IV-ąjį Lietuvos geografų kongresą ir maloniai kviečia Jus jame dalyvauti. Šis, ne dažniau kaip kas penkerius metus vykstantis Lietuvos geografų bendruomenę telkiantis tarptautinis renginys skirtas pristatyti naujausius Lietuvos ir kitų šalių geografinio pobūdžio tyrimus, galinčius padėti spręsti aktualiausias mūsų regiono šalių raidos problemas.

Numatoma, kad spalio 23 d. vyks tarptautinė konferencija “Geografijos mokslas: tyrimai gamtos ir visuomenės gerovei”, o spalio 24 d.– geografinė ekskursija po Vilniaus miestą ir jo apylinkes*.

Kviečiame  siūlyti Jūsų mokslinius tyrimus atspindinčius pranešimus šiomis temomis:

  • Kintantis kraštovaizdis – kokį norėtume perduoti ateities kartoms?
  • Suaktyvėjusių gamtinių procesų iššūkiai visuomenei –  valdyti ar prisitaikyti?
  • Gamtos resursai – kokios jų naudojimo ribos?
  • Visuomenės diferenciacija ir regioninė poliarizacija – kovoti ar pasiduoti?

Numatoma Kongreso vieta: LMA Didžioji salė, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Kongresas vyks lietuviųir anglų kalbomis.

Dalyvavimas kongrese nemokamas, tačiau rengėjai neįsipareigoja padengti su kelione į konferenciją, apgyvendinimu, maitinimu ir kitais socialiniais renginiais susijusių išlaidų.

Kongreso pranešimų pagrindu parengtas publikacijas po recenzavimo numatome nemokamai skelbti Geografijos metraštyje (Annales Geographicae)– tai Lietuvos geografų draugijos ir Lietuvos socialinių tyrimų centro periodinis Lietuvos, Centrinės Europos ir Baltijos jūros regiono mokslo darbų leidinys, publikuojamas popierine ir elektronine versijomis lietuvių ir anglų kalbomis.

Svarbios datos:

Konferencijos dalyvio anketą su pranešimo anotacija prašome siųsti iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Patvirtinimas apie siūlomų pranešimų priėmimą iki 2020 rugsėjo 15 d.

Detali kongreso programa bus paskelbta 2020 m. rugsėjo 20 d.

Mokslinius straipsnius prašome siųsti iki 2020 m. gruodžio 1 d.

Kontaktai:

Dalyvio anketas siųsti ir visais organizaciniais klausimais kreiptis: info@lgd.lt

Straipsnius siųsti ir visais su straipsnių publikavimu susijusiais klausimais kreiptis: metrastis@lgd.lt

 

* Renginio data ir formatas gali keistis priklausomai nuo COVID-19 situacijos.

 

IV-ąjį Lietuvos geografų kongresą organizuoja:

Lietuvos geografų draugija

Lietuvos mokslų akademija

Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas

IV-ojo Lietuvos geografų kongreso Mokslinis komitetas

Vadovas:

Prof. dr. Donatas Burneika (Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Nariai:

Prof. habil. dr. Kęstutis Kilkus (Lietuvos mokslų akademija)

Prof. dr. Dovilė Krupickaitė (VU CHGF Geomokslų institutas)

Prof. dr. Egidijus Rimkus (VU CHGF Geomokslų institutas)

Doc. dr. Eduardas Spiriajevas (KU, Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras)

Doc. dr. Rasa Šimanauskienė (VU CHGF Geomokslų institutas)

Prof. dr. Darijus Veteikis (VU CHGF Geomokslų institutas)

IV-ojo Lietuvos geografų kongreso Organizacinis komitetas:

Vadovė:

Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė

Nariai:

Dr. Giedrė Godienė

Dr. Jurgita Rimkuvienė

Danielius Jurčiukonis

Prisegtukai: