Įvyko 2021 m. konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“

2021 m. rugsėjo 10 d. nuotoliniu būdu vyko IX-oji nacionalinė mokslinė konferencija Geografija: mokslas ir edukacija, kurią organizavo Lietuvos geografų draugija ir Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas; jos dalyvius pasveikino prof. dr. Egidijus Rimkus, VU CHGF Geomokslų instituto direktorius; sesijas moderavo G. Kynė ir dr. Z. Kairaitis.

Ši konferencija buvo skirta iškilių geografijos asmenybių jubiliejinių datų paminėjimui ir nūdienos visuomeninės geografijos ir kartografijos mokslo aktualijų pristatymui.

Joje 18 geografinės bendruomenės narių pasidalino savo domėjimosi, tyrimų atradimais ir pristatė 12 pranešimų. Konferencija tądien subūrė 86 dalyvius.

Pirmoje konferencijos dalyje pagerbėme geografijai nusipelniusias asmenybes – žvelgdami į jų gyvenimus ir darbus, gėrėjomės meile savam kraštui, sekėme Lietuvos ir jos geografinio pažinimo istoriją per 250 metų. Apie daugiaplanę Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybę kalbėjo Vilma Beržanskienė, o jo pirmąjį Lietuvojegeografijos vadovėlį – Ričardas Skorupskas. Prof. habil. dr. Rimas Žaromskis priminė, ką tyrė tik ką šimtmečio sulaukęs doc. Eduardasi Červinskas ir kodėl jis gavo nusipelniusio hidrometeorologologo vardą. Prof. dr. Gintaras Valiuškevičius papasakojo apie vienintelį VU rektorių-geografą prof. Kazimierą Bieliuką, kuriam būtų suėję 120 metų. Per anksti mus palikusio (šiandien vos 80 metų nuo gimimo praėjus) prof. Stasio Vaitekūno, buv. Klaipėdos universiteto rektoriaus, skleistas Baltoskandijos idėjas padėjo paminėti Arūnas Bliūdžius. 130 m praėjus nuo Pelikso Šinkūno gimimo, jo meilę kalbai ir geografijai, jo darbus mums priminė Dovilė Dičiūtė ir dr. Zigmas Kairaitis.

Antroje konferencijos dalyje savo tyrimus pristatė, su naujais tyrimų metodais ir technologijomis supažindino jaunieji tyrėjai, nagrinėjantys šiuolaikines Lietuvos problemas kartu su savo garbingais profesoriais. Sužinojome apie teisės pažeidimų Lietuvoje ir Vilniuje tyrimus ir juos aktualizuojančius interaktyvius GIS įrakius (prof. dr. Giedrė Beconytė, Kostas Gružas) aiškinomės žemėlapio stiliaus ypatybes ir jų raidą (Rita Viliuvienė), nagrinėjome Lietuvos gyventojų teritorinio pasiskirstymo ypatumus (dr. Viktorija Baranauskienė, prof. dr. Donatas Burneika). Išgirdome ir trijų prof. dr. Jurgitos Mačiulytės vadovaujamų jaunųjų mokslininkų pranešimus apie gyventojų ir gyvenviečių tinklo raidą XX a. pab.-XXI a. pr. Biržų rajone (Dovydas Balčiūnas) geografinės aplinkos ir paauglių savijautos sąryšį Raudondvaryje (Kotryna Lipavičiūtė) ir kraštovaizdžio studiją Nausodžio seniūnijoje (Aurelija Girdžiūnaitė).

Su konferencijos pranešimais kviečiame susipažinti: www.lgd.lt

Konferencijos video įrašas: https://we.tl/t-1VFcFd5uJo

2021 09 10

Lietuvos geografų draugijos informacija

Prisegtukai: