Įvyko XV Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas

Šeštadienį – kovo 28 dieną, XV Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse, kuris vyko Lietuvos Edukologijos universitete, tradiciškai klegėjo geografiškai nusiteikusi minia. Konkurse sudalyvavo 839 mokiniai iš įvairiausių šalies regionų ir apie 200 geografijos mokytojų. Mokiniai nuo mažiausiųjų 6-tokų iki vyriausiųjų 12-tokų, sprendė geografines užduotis ir kūrė atvirukus, skirtus  Žemės dienai.
Tuo tarpu mokytojai buvo pakviesti į prof. Arūno Bukančio paskaitą „Pasaulio klimato kaita: įrodymai ir padariniai”. Gerbiamas profesorius pristatė stulbinamus duomenis ir pasidalino savo įžvalgomis apie klimato kaitos tendencijas. Genovaitė Kynė geografijos mokytojų vardu, nuoširdžiai dėkoja profesoriui už įdomią ir vertingą paskaitą bei pasidalytą medžiagą.