IX-oji PROFESORIAUS STASIO VAITEKŪNO OLIMPIADA KLAIPĖDOJE

Balandžio 12 d. Klaipėdos Prano Mašioto  progimnazijoje vyko IX-oji profesoriaus Stasio Vaitekūno Klaipėdos miesto (krašto) 8-ųjų klasių mokinių geografijos olimpiada. Kasmet šis renginys pritraukia vis daugiau dalyvių. 

Olimpiados tikslas – skatinti moksleivius domėtis geografija, pasaulio ir Lietuvos geografų tyrinėjimais, jų mokslo darbais, ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, mokyti praktiniame gyvenime taikyti įgytas žinias ir įgūdžius, plėsti mokinių akiratį, padėti atsiskleisti geografija besidomintiems ir geriausių rezultatų pasiekusiems mokiniams.

Rengiant šių metų olimpiadą progimnazijoje nuoširdžiai talkino ir kitų dalykų mokytojai, prisidėdami savo mintimis, patirtimi, idėjomis, kad olimpiada vyktų sklandžiai ir turiningai. Prasmingas olimpiados atidarymas, kurį pradėjo  Prano Mašioto progimnazijos jaunieji aktoriai etnologine kompozicija, „Prie jūrių marių“, vadovaujami mokytojos Vilietos Juškienės įkvėpė jaunuosius geografus mylėti savo kraštą, puoselėti jo tradicijas. Geografijos mokytoja Rasa Rapolavičienė pristatė prof. S.Vaitekūno  veiklą ir nuopelnus geografijai. Mokyklos direktorė Janina Grigienė, sveikindama olimpiados dalyvius, palinkėjo ne lengvų, bet įdomių užduočių.

Olimpiados dalyviai atliko teorines ir kompiuterines užduotis, savo jėgas išbandė vaizdinėje užduotyje, kur turėjo atpažinti Pasaulio gamtos ir kultūros objektus

Kol vertinimo komisija tikrino ir vertino darbus, mokiniai ir mokytojai pilnutėlėje salėje, sulaikę kvapą klausėsi Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) prezidento Ryto Šalnos paskaitos  „Ekspedicinis turizmas Afrikoje”. Jo nepaprastas gebėjimas perteikti kelionių įspūdžius dar kartą visiems suteikė peno pamąstyti, suprasti kiekvienostautos pasirinktą vietą po pasauline tautų Saule. Anot mūsų poeto Jono Meko,  kad atstumas arba nuotolis yra niekas, visiškas niekas. Bendravimas, žmogaus ryšys su žmogumi yra viskas.

Atliktas užduotis vertino Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus sudaryta geografijos mokytojų komisija, kurios pirmininkė – Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja ekspertė Stasė Alenskienė, nariai – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokytojas metodininkas  Rolandas Norvaišas, „Vėtrungės” gimnazijos mokytoja metodininkė Daiva Mickutė, „Žemynos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Gailutė Putrienė, Klaipėdos Licėjaus mokytoja metodininkė Jurgita Jonaitienė, „Aukuro“ gimnazijos mokytoja metodininkė Sigita Januškevičienė.

Visi olimpiados dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti Klaipėdos Prano  Mašioto progimnazijos bei LGMA Klaipėdos skyriaus padėkos raštais, vardinėmis rašymo priemonėmis. Mokiniai nugalėtojai – Lietuvos geografų draugijos (LGD) diplomais, LGMA ir LGD dovanomis bei mokyklos atminimo dovanomis. Visų nugalėtojų mokytojams įteikti LGMA padėkos raštai bei knyga apie profesorių Stasį Vaitekūną „Nuo aušros iki saulėlydžio“.

Olimpiados nugalėtojais tapo:

Absoliutus nugalėtojas – Rapolas Toliušis. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija. Mokinį ruošė mokytoja ekspertė Vilma Norvaišienė.