J. E. Purkyně universiteto (Čekija) gamtos mokslų fakulteto studentų geografinės išvykos / Geographical Field Trips by Students of the Faculty of Science of J. E. Purkyně University (Czech)

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 145 – 151.

Ivan Farský, Jiří Riezner

J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, Czech Republic

Straipsnyje yra apžvelgiama geografinių išvykų pedagoginė ir didaktinė reikšmė. Jų metu studentai gali realiai susipažinti su geografiniais objektais, sustiprėja studijų motyvacija, ugdomos universalios profesinės kompetencijos. Vidurinės ugdymo mokyklos plane seniai yra numatytos geografinės išvykos, tačiau jos vis dar retai taikomos. Todėl studentų skatinimas keliauti vėliau turi teigiamos įtakos organizuojant ugdymo procesą mokykloje. Šiandien galime teigti, kad mūsų studentai yra aplankę 2/3 Europos šalių, taip pat Turkiją. Papildomą galimybę keliauti suteikia Erasmus programa. Straipsnyje pateikiamas konkrečios išvykos planas ir turinys.

Reikšminiai žodžiai: geografinės ekskursijos, J. E. Purkyně universitetas (Čekija).

Abstract

The article provides a review of the pedagogical and didactic significance of geographical field trips. During the trips, students are given a real possibility to have a look at geographical features, therefore, motivation of studies is increased and versatile professional competences are trained. Although geographical field trips were included in the education programmes of secondary school a long time ago, they are still not widely used. Thus, encouragement of students to travel later makes a positive influence on organization of the training process at school. Today, we may maintain that our students have visited 2/3 European countries as well as Turkey. An additional opportunity to travel is also provided by Erasmus Programme. The present article introduces the programme and content of a particular field trip.

Keywords: geographical field trip, J.E. Purkyně University (Czechia).

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF