Kalnų turizmo rizika / Risk in Mountain Tourism

Geografija ir edukacija, Nr. 6, 2018, p. 18 – 26.
DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2018.2

Marcin Hyski
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

Straipsnyje analizuojama kalnų turizmo ir pramogų rizika, ypač padidėjanti žiemos sezonu. Apžvelgiamos priemonės, metodai, kaip būtų galima išvengti, sumažinti kalnų turizmo pavojus. Rizika – nuolatinis žmonių, užsiimančių taip vadinamosiomis pavojingomis sporto šakomis, palydovas. Draudimas nuo nelaimingo atsitikimo, kaip rizikos valdymo metodas, neapsaugo nuo draudžiamųjų įvykių, o tik leidžia padengti finansines išlaidas. Siūloma taikyti įvairias kalnų turizmo rizikas mažinančias strategijas.

Reikšminiai žodžiai: kalnų turizmas, kalnų turizmo rizika, draudimas.

Summary
The subject of the article is the risk associated with the tourist and recreational activity carried out in mountain areas, with particular regard to the winter season. Identification of this risk is the purpose of this paper, while attention has also been focused on issues related to the protection of the effects of this risk using the insurance method. Risk is an inherent attribute of all human activity, especially in the practice of dangerous sports, where accidents, harms and injuries occur. Risk means that the tourist counts with the possibility of a variety of threats that may prevent his or her goals. It is not always possible to protect against such events. In addition, it should be noted that insurance, as a risk management method, does not protect against the direct effects of risk implementation but only allows to cover their financial consequences. Complete elimination of risk is not possible. However, different strategies need to be taken to make the activity in the mountains more secure.

Keywords: risk, mountain tourism, tourism insurance

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF