Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės rajone / Potential Areas of Ecological (Green) Tourism in Ukmergė District

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017 p. 40 – 50.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.3

Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė, Daiva Juknelienė, Neringa Matulionytė

Aleksandro Stulginskio universitetas

Šiais laikais turizmo sektorius vystosi itin sparčiai, o turistų srautai visame pasaulyje vis didėja. Siekiant darnos su gamta, populiarėja ekologinis (žaliasis) turizmas. Ekologinis (žaliasis) turizmas – turizmo rūšis, kada pagrindinis kelionės tikslas yra stebėti gamtos ir vietos kultūros apraiškas, nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir suteikiant vietos gyventojams galimybę užsiimti socialine ir ekonomine veikla. Lietuvoje potencialo tokiam keliavimui yra labai daug, nes turime daug natūralios, saugomos gamtos, žmogaus nepaliestų zonų, galimybių laisvai stebėti aplinką. Lietuvių, kaip ir dalies europiečių, kultūros šaknys, tradicijos, papročiai yra artimai susiję su gamtos dėsniais. Lietuvoje turime piliakalnių palikimą, Kuršių neriją, unikalius etnografinius kaimus, agrarinę kultūrą, susijusią su žemės dėsniais – jos stebėjimu. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas ekologinio (žaliojo) turizmo plėtrai, numatytos 5 regionuose: Pajūrio, Dzūkijos, Rytų Aukštaitijos, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio. Šiame straipsnyje pateikta Ukmergės rajono gamtos išteklių pritaikymo ekologiniam (žaliajam) turizmui analizė.

Reikšminiai žodžiai: turizmas, ekologinis (žaliasis) turizmas, gamtos ištekliai.

Abstract

For harmony with nature, eco – green tourism is getting more popular. Eco – Green tourism – is kind of tourism, where the main purpose is to observe nature and local cultural manifestations, without adversely affecting the environment and giving local residents an opportunity for social and economic activities. Lithuania potential for such traveling is very high, because we have a lot of natural, nature conserved, human unspoiled areas and opportunities for waching birds and wildlife.

Universal eco-tourism is considered to escalate at the beginning of 1983. An examination of the statistics of the incoming flow of tourists in Ukmergė region, reveals that this number is likely to increase. Ukmergė region extremely rich in natural attractions, so the analysis had been done by selected 4 areas: mansions and park, mounds, water and active water tourism, rural tourism and educational centers.

In summary, the results suggest that the majority of Ukmerge district natural resources can be attributed to the personalized eco – green tourism. Adapting mounds (11 of 15) and educational centers (4 out of 4) are the strongest. A bit less is in rural tourism (10 of 14) and only 5 of 14 mansions. Sventoji and Siesartis rivers and pond Kadrėnų are mostly developed for green tourism. In order to develop the Green – eco-tourism area in Ukmerge it is appropriate to fix Leonpolis mantion and Obeliai lakes‘ areas.

Keywords: tourism, green tourism, natural recources.

Potential Areas of Ecological (Green) Tourism in Ukmergė District

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF