LGD rinkiminio visuotinio suvažiavimo programa

Kviečiame Jus į visuotinį draugijos suvažiavimą: atėjo laikas susumuoti per trejus metus draugijos nuveiktus darbus. Kaip numato draugijos įstatai, per šį suvažiavimą reikės rinkti draugijos valdybą, prezidentą ir revizijos komisiją, suplanuoti ne tik šių, bet ir ateinančių trejų metų darbus. Suvažiavimo programa čia. Draugijos narių dalyvavimas labai svarbus. Prašome teikti kandidatus į draugijos valdybą, prezidentą ir revizijos komisiją. Prašome apie suvažiavimą informuoti nesinaudojančius internetu draugijos narius, su kuriais Jūs artimiau bendraujate.

LGD valdyba