LGD suvažiavimas ir kelionė Klaipėdos krašte

2015 m. LGD suvažiavimas ir kasmetinė kelionė planuojama gegužės 23-24 d. Klaipėdos krašte.

Programa dar patikslinta, sekite informaciją.