Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida.


Siekdamas pateikti naujausią informaciją apie gyventojų struktūrą bei demografinę raidą ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 m. programos įgyvendinimo priemones, 2006 m. Statistikos departamentas ir Socialinių tyrimų institutas parengė leidinį „Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida“.
Ši publikacija bene pirmas darbas, kuriame mokslininkai ir statistikai kompleksiškai analizuoja pirmojo atkūrus nepriklausomybę Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 metų visuotinio surašymo ir naujausią demografinės bei migracijos statistinę informaciją.