Lietuvos nacionalinis atlasas ir jo idėja

Išleistas labai ilgai lauktas ir itin svarbus visai Lietuvai, o ypatingai Lietuvos kartografų ir geografų bendruomenei leidinys – Lietuvos nacionalinio atlaso I tomas. Laukiame ir tikimės, kad neužtruks ir kitų atlaso tomų sudarymas ir leidyba.

Keliuose pranešimuose žiniasklaidai atlaso leidėja Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) pristatė leidinį kaip jos subrandintą ir įgyvendintą idėją (http://www.nzt.lt/go.php/lit/Subrandinta-ir-igyvendinta-Nacionalines-zemes-tarnybos-ideja–visuomenei-pristatytas-isskirtinis-leidinys-Lietuvos-nacionalinis-atlasas), todėl norime papildyti šią informaciją atskleisdami ir kitų organizacijų bei asmenų indėlį. Neabejotinas esminis NŽT, kaip Atlaso kūrimo ir leidybos projektus finansavusios institucijos, indėlis įgyvendinant šį valstybinės svarbos projektą, tačiau būtina geografus ir  visuomenę informuoti, kad nacionalinio atlaso idėja buvo iškelta ir brandinta visų pirma Lietuvos geografų ir kartografų. 1981 m. buvo išleistas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto kartografijos laboratorijoje (nuo 1995 m. – Kartografijos centras) parengtas tarnybiniam naudojimui skirtas Lietuvos TSR atlasas. Iš karto po to buvo sudarytas ir 1989 m. atiduotas rengti spaudai viešam platinimui skirtas atlaso variantas. Deja, dėl pasikeitusių sąlygų jis taip ir nebuvo išspausdintas (išsamiau apie tai žr. prisegtuke esančiame P. Gaučo ir J. Miliaus 1999 m. publikuotame straipsnyje). Netrukus po to, kai paaiškėjo, kad šis atlasas nebus spausdinamas, tuometinis Vilniaus universtieto Kartografijos centro vadovas A. Pilipaitis su kolegomis iškėlė naujo, nepriklausomos Lietuvos situaciją atitinkančio atlaso leidimo idėją (Pilipaitis A.,1998, Nacionaliniai atlasai ir jų transformacijos, Geografija 34(1): 66-69). Idėja buvo aktyviai plėtojama ir jau 2001 m. Vilniaus universitete suburtos darbo grupės pastangomis (pirmininkas tuometinis universteto rektorius akad. B. Juodka, projekto vadovas A. Pilipaitis, mokslinis vadovas prof. P. Kavaliauskas, kartografinio dizaino redaktorė doc. M. Dumbliauskienė) buvo parengtaLietuvos nacionalinio atlaso mokslinė koncepcija (apie ją žr. prisegtuke esantį P. Kavaliausko, M. Dumbliauskienės, A.Pilipaičio ir K. Kilkaus 2001 m. straipsnį). Lietuvos nacionalinis atlaso pirmasis tomas – daugelio žemėlapių autorių, dalių redaktorių, redakcinės kolegijos, kartografų ir projektų vadovų, NŽT Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus darbuotojų bendrų pastangų rezultatas.

Kol kas pirmasis Atlaso tomas neparduodamas – jis perduodamas naudoti Lietuvos institucijoms atstovybėms, bibliotekoms, mokslo organizacijoms.Atnaujintas elektroninis variantas rengiamas platinti www.geoportal.lt.

LGD prezidentė Dovilė Krupickaitė

Prisegtukai: