Mokomasis seminaras Europos kraštovaizdžio konvencijos 10-mečiui paminėti

Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-metį Aplinkos ministerija paminės mokomajame seminare

Šių metų spalio 19 d. 10 val. Vilniuje, konferencijų centre „Dainava“ (A.Vienuolio g. 4) įvyks seminaras, skirtas Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-ųjų metų sukakčiai paminėti. Renginys finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo projekto „Visuomenės informavimas apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje, internete ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse“ lėšų.

Seminare bus nagrinėjamos aktualios kraštovaizdžio (tame tarpe – saugomų teritorijų) apsaugos, tvarkymo ir planavimo problemos, apibendrinti savivaldybių, bendruomenių, įstaigų, įmonių ir privačių asmenų veiksmai, įgyvendinantys Konvenciją, atidaryta Geriausių kraštovaizdžio tvarkymo darbų paroda, pristatyta naujai išleista knyga „Europos kraštovaizdžio konvencija. Susiję tekstai“ ir kt..

Pranešimus seminare skaitys kraštovaizdžio specialistai bei žymiausi mokslininkai. Vilniaus universiteto profesorius habilituotas daktaras Paulius Kavaliauskas supažindins su kraštovaizdžio kokybės samprata, panagrinės, kaip ji turi būti atskleista planavimo ir tvarkymo metu. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungai atstovaujantys architektai Liucijus Dringelis ir Albertas Lamauskas apžvelgs naujausias miesto viešųjų erdvių bei gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžių formavimo patirtis, šios sąjungos pirmininkė Vaiva Deveikienė pristatys istorinių želdynų atkūrimo aktualijas Lietuvoje ir Vilniuje. Apie meno reikšmę įprasminant viešąsias erdves kalbės Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas daktaras Tomas Grunskis. Praktinius vandens telkinių tvarkymo patarimus savo pranešime išdėstys Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius, habilituotas daktaras Saulius Vaikasas.

Didelis dėmesys renginyje bus skirtas geriausiems savivaldybių administracijų, viešųjų įstaigų, valstybinių ir savivaldybės parkų direkcijų, įmonių, bendruomenių, asmenų pastarųjų metų projektams kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir planavimo srityje aptarti.

Seminaro metu veikiančioje parodoje bus galima susipažinti su 2012 metų geriausiais kraštovaizdžio tvarkymo darbais. Įdomūs projektai ir veiklos įgyvendinti ne tik didžiuosiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje, Tauragėje, kurortiniuose Trakų, Birštono, Anykščių, Ignalinos, Zarasų miestuose, bet Pakruojyje, Jurbarke, jo rajone esančiuose Skirsnemunėje, Smalininkuose; Klaipėdos rajone esančiuose Gargžduose, Normantuose, Vilniaus rajone Joneikiškių kaime, Skuodo rajone Ylakiuose, Pasvalio rajone Deglėnuose, Panevėžio rajone Sendvario viensėdyje, Šilalės rajone Bijotuose, Kėdainių rajone Pašiliuose, Ukmergės rajone Slabados kaime, Kirkilų kaime Biržų rajone, Raseinių rajone Molavėnų kaime. Praktinę patirtį, per pastaruosius 5 metus pasiektus rezultatus puoselėjant kraštovaizdį pranešimuose apžvelgs atskirų savivaldybių atstovai, bendruomenės, asmenys.

Lietuvos ir kitų 17 šalių atstovai pasirašė Europos kraštovaizdžio konvenciją 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje, Italijoje. Lietuva ją ratifikavo viena pirmųjų – 2002 m. spalio 3 d.: šiemet galime pasidžiaugti tuo, kas nuveikta per 10 metų nuo oficialaus jos įsigaliojimo.

Šiuo metu Konvencija ratifikuota 37 šalyse. Šis tarptautinis susitarimas įpareigoja įteisinti kraštovaizdį kaip svarbią žmones supančios aplinkos sudedamąją dalį, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraišką ir savasties pagrindą, nustatyti ir vykdyti kraštovaizdžio politiką, plėtoti visuomenės, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų žinias apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, gerinti kraštovaizdžio pažinimą, priimti apsaugą, tvarkymą ir planavimą reglamentuojančius dokumentus.

Konvencijos įgyvendinimas nėra tik teisiniai valstybių vyriausybių veiksmai. Itin didelė reikšmė yra teikiama vietos valdžios institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo, atkūrimo srityse, skatinimui, akcentuojama kiekvieno žmogaus pilietiškumo ir asmeninės atsakomybės svarba. Norint pagerbti ir plačiau paviešinti geriausius šios srities darbus Europoje ir kitose prie šio susitarimo prisijungusiose šalyse, Konvencija numatė įsteigti Europos Tarybos apdovanojimą už kraštovaizdį. 2009 metais jis buvo įteiktas Lilio metropolijai (Prancūzija) už De la Deule parko įkūrimą, o 2011 metais – jungtiniam Karbonijos provincijos (Sardinija, Italija) komitetui už kalnakasybos kraštovaizdžio Karbonijoje atgaivinimą ir atnaujinimą.

Apie renginį informaciją teikia:

Aplinkos ministerijos vyriausioji specialistė Giedrė Godienė:

tel. (8 5) 266 3614 arba el. paštu: g.godienė@am.lt

 

Prisegtukai: