Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija PROVERŽIO BEIEŠKANT

Nacionalinėje konferencijoje kviečiame pasvarstyti Lietuvos visuomenės ir sociologijos raidos trajektorijas. Kas visuomenėje ir ją reflektuojančioje sociologijoje gali būti suprasta kaip proveržis? Ar šiuolaikinėje visuomenėje galime rasti apjungiančius orientyrus, kreipiančius ir konsoliduojančius mintį bei veiksmą? Jei šis vardiklis įmanomas, kiek toli nuo jo dabartinė Lietuvos visuomenės būklė? Minėtų klausimų aptarimui skirsime plenarinius konferencijos posėdžius. Numatoma rengti temines sekcijas: sociologijos teorija, politinė sociologija, socialinės grupės ir procesai, socialinė kontrolė ir deviacija, socialinė demografija, šeimos sociologija, lyčių sociologija ir kt.

Šis metinis sociologų susirinkimas suteiks galimybę plėtoti nacionalinį akademinį diskursą tarp įvairių Lietuvos universitetų sociologijos dėstytojų ir studentų, tarp sociologų-teoretikų ir sociologų-praktikų, tarp sociologijos ir kitų socialinių mokslų atstovų.

Kviečiame dalyvauti šiame aukščiausio nacionalinio lygmens sociologų forume, pasikeisti profesine patirtimi, sužinoti „karščiausias“ naujienas, užmegzti ir plėtoti kontaktus tarp įvairių kartų sociologų.

Kvietimo į konferenciją paskelbimas 2011-06-28
Dalyvių registracija internetu iki 2011-10-25
Pranešimų anotacijų priėmimas iki 2011-10-25
Dalyvio mokesčio priėmimas iki 2011-10-25
Preliminarios konferencijos programos paskelbimas iki 2011-11-14
Patikslintos konferencijos programos paskelbimas iki 2011-11-21

Daugiau informacijos