Netektis…

Brėkštant rugsėjo 20-osios rytui užgeso kraštovaizdžio ekologo, aplinkosaugininko prof. dr. ROMO PAKALNIO gyvybė. Plačiojo Kraštovaizdžio Žmogus…
Profesorius buvo artimas visos geografų bendruomenės kolega įvairiausiose veiklose, bendražygis tiriant ir saugant Lietuvos kraštovaizdį …ir pelkes … ir Vilniaus senamiestį. Jis buvo vienas Gamtinio karkaso idėjos plėtotojų, Lietuvos prisijungimo prie Europos kraštovaizdžio konvencijos iniciatorių ir Lietuvos Kraštovaizdžio politikos autorių… Vadovavo Nacionalinei UNESCO komisijai, nesuskaičiuojamiems komitetams ir komisijoms. Labai daug, tikrai daug jo darbų ir veiklų negebėsim net išvardinti…
Jis gebėjo aprėpti, įsiklausyti ir į gamtos, ir į kultūros balsus. Jautė praeitį, girdėjo dabartį, kvietė link ateities. Taikos, diplomatijos, šviesaus jumoro Žmogus. Tas, kuris išklausydavo, visada ieškodavo ir rasdavo dermę. Nuo kurio šviesios gijos tiesėsi į įvairiausias Tėvynės, Tautos ir jos namų sritis, įvairiausius žmones.
Liūdime. Mums visiems trūks Mokytojo, šilto Kolegos, Išminčiaus, Žodžio meistro… https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/mire-profesorius-romas-pakalnis-56-1379480
Ilsėkis anapusybėje. Užuojauta artimiesiems. Atsisveikinimas Olandų g. laidojimo namuose 6 -oje salėje. Karstas išnešamas pirmadienį (rugsėjo 21 d.) – 15 val. Laidotuvės Sudervės kapinėse.