Netektis…

2020 m. gegužės 11 dieną, eidamas 93-čius metus mirė geografas Petras Balionis.

Liūdi ir nuoširdžią užuojautą artimiesiems  reiškia Lietuvos geografų bendruomenė.

Petras Balionis gimė 1927 m. birželio 1 d. Gudelių kaime, Alytaus rajone.

1952 m.  baigė VVPI geografijos studijas. Tais pačiais metais pradėjo dirbti geografijos mokytoju Kaišiadorių 1-oje vid. mokykloje, kartu ėjo ir mokymo dalies vedėjo pareigas.

1961– 1964 m. dirbo Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto Aukštųjų mokyklų valdybos inspektoriumi.

1964–2001 m. P. Balionis savo darbą susiejo su Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto (vėliau VPU) Geografijos katedra.

Skaitė socialinės, ekonominės, miestų geografijos kursus, rengė atitinkamas studijų programas,  vadovavo tolimosioms kompleksinėms praktikoms. Tomis temomis paskelbė apie 20 straipsnių mokslinėje ir pedagoginėje spaudoje. Daug rašė geografinių straipsnių į „Lietuviškąją tarybinę enciklopediją“ bei 1979 metais išleido leidinį  „Vidurinės Azijos ekonominis regionas. Tadžikijos TSR.”

Petras Balionis kolegų ir studentų atmintyje išliks kaip didelis eruditas, be geografijos, domėjosi Lietuvos istorija, literatūra, pasipriešinimo judėjimu. Sukaupė didžiulę asmeninę biblioteką, o ateities kartoms paliko didelį savo atsiminimų rankraštyną.