Places, Actions and Practice of Cross Border Cooperation: Assessment of Sustainability

Siunčiu informaciją apie planuojamą tarptautinį seminarą KU, Socialinių
mokslų fakultete 2012 m. kovo 2d. Visa aktuali informacija prisegtuose dokumentuose. Pranešimai (prezentacijos) turi būti paruoštos anglų kalboje, pristatymų kalbos – lietuvių, rusų, anglų. Kviečiame dalyvauti.


Pagarbiai,
Dr. Eduardas Spiriajevas
Socialinės geografijos katedros vedėjas
Pasienio Studijų centro vadovas


Prisegtukai: