Pojūčių edukacija: kvapų kelionės / Education of Senses: Smellwalks

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017 p. 51 – 66
DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.4

Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė

Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University

Straipsnyje atskleidžiamos šiuolaikinės kvapų tyrinėjimo ir taikymo edukacinėse erdvėse praktikos. Apibūdinama kvapo erdvės samprata ir požiūris į kvapą skirtingais istoriniais laikotarpiais, charakterizuojami kvapo suvokimo ypatumai. Straipsnyje išryškinamas kvapų edukacijos reikšmingumas, atskleidžiama kvapų kelionė kaip šiuolaikinis kvapų edukacijos metodas ir jos taikymo patirtis. Kvapų kelionės pristatomos kaip unikalus ir inovatyvus suaugusiųjų mokymosi organizavimo būdas, leidžiantis kitaip pažvelgti į save ir aplinką, tyrinėjant bei suvokiant erdves per uoslės pojūtį.

Reikšminiai žodžiai: kvapo erdvė, kvapų kelionė, kvapų žemėlapis.

Abstract

In the article contemporary practices of smell research and application in education are discussed. In first part theoretical background is presented. It covers the following themes: the concept of smellscape, approaches to smell in different historical periods and characteristics of smell perception. Then significance of smell education is revealed and the method of smellwalking is discussed as a contemporary method of smell education. After presenting and discussing the experience of smellwalking with adult students, smellwalking is defined as unique and innovative method for organizing adult learning, which creates possibility to develop new understanding of himself/ herself and the world through researching, analyzing and perceiving spaces with the sense of smell.

Keywords: smellscape, smellwalk, smellmap.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF