Prof. Č. Kudabą prisiminus

Prisimenant pėsčiąjį mūsų žemės riterį prof. Č. Kudabą  2018 m. vasario 19 dieną sukako 25 metai, kai neturime profesoriaus Česlovo Kudabos, žymaus Lietuvos mokslininko, geografo-geomorfologo, kraštotvarkininko, aplinkosaugininko, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataro, Valstybinių premijų laureato, publicisto, kultūros veikėjo.

Apsilankę Karveliškių kapinėse darsyk paminėjome Profesorių – Lietuvos patriotą, keliautoją ir įvairiausių ekspedicijų vadovą, autoritetingą ir įvairiapusį pedagogą, giliai pajautusį, tyrusį ir talentingai kalbinusį Žemę ir Žmogų, visuomenišką, atvirą, darbštų, kuklų, kolegišką, žmogišką Žmogų.

Kviečiame skaityti Profesoriaus knygas (16) ir straipsnius (daugiau nei 1500), domėtis jo veikla, o taip pat – prisiminti VU buvusio Gamtos fakulteto darbuotoją, dekaną ir apžiūrėti VU Geomokslų instituto III a. koridoriuje surengtą nedidelę parodą prof. Č. Kudabos veiklai VU buv. Gamtos fakultete 1959–1993 m. atminti. Apie profesorių yra parašyta ne viena knyga, jo vardu yra pavadintų gatvių, mokyklų, įsteigta premijų, pasodinta vardinių ąžuolų…

Kuo platesniam jo gamtosauginių idėjų populiarinimui, kūrybiškumo ir meilės gimtajam kraštui ugdymui bei neformaliojo švietimo turtinimui jau 18 kartą bus organizuojamas Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas. Primename, kad dalyviai į šį konkursą registruojami iki kovo 14 d. Lietuvos geografų draugijos svetainėje www.lgd.lt. Konkursas vyks 2018 m. balandžio 14 d. Lietuvos Edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilniuje).

Daugiau apie Č. Kudabą sužinokite:
http://www.lgd.lt/history/ceslovas-kudaba
http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/ceslovas-kudaba/
http://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=215.htm
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=81