Profesoriaus Kazio Pakšto medalis

Prof S. Vaitekūno rūpesčiu ir lėšomis 1997 m. yra įsteigtas profesoriaus Kazio Pakšto medalis ir perduotas Lietuvos geografų draugijai. Medalis, pagal steigėjo ir Lietuvos geografų draugijos susitarimą, ne dažniau kaip kas du metai įteikiamas vienas asmeniui, kitas – institucijai. Asmeniui medalis teikiamas už ypatingus nuopelnus plėtojant geografijos mokslą bei studijas ir mokyklinę geografiją, už ypatingai svarbias geografines mokslo ir populiarias publikacijas, už mokslinių ryšių plėtojimą ir Lietuvos propagavimą pasaulyje. Institucijai medalis teikiamas už geografijos mokslo rėmimą, jo populiarinimą. Atskirais atvejais, nesant nusipelniusios institucijos, medalis gali būti įteikiamas dviem asmenims. Prof. K. Pakšto nuostatus rasite prisegtuke.

1999 m. prof., habil. dr. Stasys Vaitekūnas kaip medalio steigėjas, prof. K. Pakšto atminimo puoselėtojas, žymus geografas ir Jaunųjų geografų mokykla doc. Rimantas Krupickas už Jaunųjų geografų mokyklos organizavimą ir ilgametį vadovavimą jai [Baubinas, R. (1999). Įteikti pirmieji prof. K. Pakšto medaliai, Geografijos metraštis 32: 378.]

2002 m. prof. , habil. dr. Vytautas Gudelis ir žurnalas „Mokslas ir gyvenimas” [Baubinas, R. (2002). Paskirti pirmieji prof. K. Pakšto medaliai, Geografijos metraštis 35: 344.]

2007 m. dr. Nijolė Sofija Eitminavičienė

2009 m. prof. , habil. dr. Algirdas Stanaitis ir Visuotinė lietuvių enciklopedija.

2011 m. doc. R. Baubinas už ilgametį vadovavimą Lietuvos geografų draugijai, organizacinį darbą, įtvirtinant geografiją Lietuvos mokslo sistemoje,už inovatyvių geografinių idėjų ir pozityvaus geografijos įvaizdžio skleidimą visuomenėje.

2013 m. prof., habil. dr. Paulius Kavaliauskas už nuopelnus Lietuvos geografijos mokslui ir geografų ruošimą.

2015 m. ekspedicijos į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ metu medalis buvo įteiktas Belizo gubernatoriui Colville Young.

2016 m. prof. Kazio Pakšto medalis įteiktas prof. Vygantui Broniui Pšibilskiui už K. Pakšto idėjų populiarinimą.

Tapk nariu!

Kviečiame prisijungti prie geografų ir besidominčių geografija bendruomenės