Reikalinga parama knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga” leidybai

2019-ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais. VU doc. F. Kavoliute rengia knygą „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga”. Tai sovietmečiu, o ir po jo iš valstybinių apskaitinių duomenų išbrauktų gyvenamųjų vietovių sąvadas – sunaikintų, sunykusių Lietuvos kaimų sąrašas. Deja šios knygos išleidimui trūksta lėšų, todėl kviečiame paremti šį reikšmingą leidinį.
Šiuo metu knygos laukia Vilniaus universiteto leidykla, deja jos išleidimui trūksta lėšų, todėl kviečiame Lietuvos geografus susitelkti ir finansiškai paremti šį reikšmingą leidinį, kurį sudaro net 740 psl.  Numatomas tiražas – 300 egzempliorių, knygos savikaina – 20 eu.
 
Knygos autorė Lietuvos geografų draugijos narė dr. Filomena Kavoliutė nuoširdžiai dėkoja naujai prisidėjusiems prie paramos: Reginai Laukaitytei, Jūratei Tupčiauskaitei, Jūratei – Julijai Galčienei.
 
Daliai Dyrienei, Izoldai Marcinonienei, Violetai ir Valentinui Baltrūnams, Zigmui Kairaičiui, Vidimantui Kučui, Giedrei Godienei, Dovilei Krupickaitei, Jolantai ir Rolandui Tučams, Izoldai Bražukienei. Jūsų gerumo dėka jau surinkome 1465 eu.
<--break->” src=”/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” title=”<--break-->„></div>
<div> </div>
<div>
<p>Knygos mecenatai: Z. Juškevičius, R. Skorupskas, A. ir V. Vaitkevičiai, D. Dyrienė, I. Marcinonienė, V. ir V. Baltrūnai Rėmėjai: J. Gulbinas, A. Jurkevičiūtė G. Kynė, J. Nemeikienė, J. Rimkuvienė, Z. Kairaitis. Aukotojai: R. Barma, G. Alminauskaitė, M. Jankauskaitė, N. Mžavanadze, M. Paliulis, S. Šabanovas, V. Kučas, G. Godienė, D. Krupickaitė, J. ir R. Tučai, I. Bražukienė.</p>
<div><strong>Pervestos lėšos į Lietuvos geografų draugijos sąskaitą būtų panaudotos atsiskaitymui už leidinio parengimą spaudai: dailininkei (maketavimas, viršelio sukūrimas, klaidų taisymas) bei korektorei.</strong></div>
</div>
<p>Lietuvos geografu draugija<br />Draugijos adresas: M.K. Čiurlionio 21, Vilnius<br />Telefonas: tel. 8 5 2398287, 8 5 2398289<br />El. paštas: <a href=info@lgd.lt 
Registracijos kodas: 191692171
Sąskaitos Nr.: LT067044060001190374 (SEB bankas)

Pervedant lėšas į nurodytą sąskaitą prie paskirties nurodyti: Parama Filomenos Kavoliutės knygos leidybai 

Prisegtukai: