Rimas Petras Žaromskis apgynė habilituoto daktaro disertaciją