Susipažinkime – nauja jūros krantams skirta monografija

Prof. habil. dr. Rimas Žaromskis pristatys savo ir a.a kolegos dr. Sauliaus Gulbinsko parengtą ir 2018 m. išleistą monografiją „Krantodara ir krantotvarka”. 

Monografijos anotacija prisegta.

Prisegtukai: