Vakarų Lietuvos jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą: situacija ir perspektyvos / Attracting Youth from Western Lithuania to Klaipėda City: Situation and Perspectives

Geografija ir edukacija, Nr. 8, 2020, p. 38 – 53.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2020.3

Aušra Naujokienė, Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė.
Klaipėdos universitetas
Klaipėda University

Santrauka

Dėl migracijos Klaipėda netenka ekonomiškai aktyvių, išsimokslinusių žmonių, todėl uostamiesčiui būdingas protų nutekėjimas. Be to, Klaipėdos miesto gyventojai sparčiai sensta. Dėl nepakankamų darbo išteklių ir jų kokybės miesto tolimesnis ekonominis bei socialinis vystymasis tampa problemiškas.

Didžiausia jaunų žmonių, atvykusių gyventi į Klaipėdos miestą, santykinė dalis yra iš Klaipėdos apskrities (40,8 proc.), Tauragės apskrities (36 proc.) ir Telšių apskrities (23,2 proc.). Atlikus jaunimo apklausą, buvo nustatytos Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos 17–19 bei 18–29 metų asmenų perspektyvos ir galimybės uostamiestyje. Daugiau nei pusės uostamiesčio moksleivių nuomone, Klaipėdos miestas yra patrauklus gyventi, ir net 42,6 proc. jų planuoja kurti savo ateitį šiame mieste. Norint, kad jaunimas liktų Klaipėdos mieste, jį reikia įtraukti į uostamiesčio gyvenimą: mieste turi būti pakankamai darbo vietų, skirtų įvairaus išsilavinimo ir išsimokslinimo žmonėms; reikia daugiau kultūrinių renginių, kurie būtų prieinami ne tik aukštas pajamas turintiems žmonėms, bet ir studentams ar jaunimui, pradedančiam kurti gyvenimą mieste. Kad jaunimas rinktųsi Klaipėdą kaip studijų ar ateities miestą, svarbu, jog šis būtų saugus.

Reikšminiai žodžiai: jaunimas, Klaipėdos miestas, patrauklumas.

Summary

Klaipėda is losing economically active, educated people due to migration, therefore the port city is characterized by “brain drain”. In addition, Klaipėda city population is rapidly aging. Due to the lack of labour resources and their quality, further economic and social development of the city becomes problematic.The largest proportion of young people who come to live in Klaipėda is from Klaipėda County (40.8 %), Tauragė County (36 %) and Telšiai County (23.2 %). According to the survey of young population originating from Klaipėda city and Western Lithuania, their perspectives and opportunities in Klaipėda were determined. More than half of pupils of the port city think that Klaipėda is attractive and as many as 42.6 % of them plan to live in the port city. If the aim is to keep young people in Klaipėda, they must be included in the port city life. There must be enough jobs in the city for people with different levels of education. There is also a need for more cultural events that are affordable not only for high-income people but also for pupils or young people who are starting their lives in the city. In addition, it is important that the city is safe to live, study and work.

Keywords: youth, Klaipėda city, attractiveness.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF