Viešbučių verslas pasaulyje: kai kurie jų funkcionavimo aspektai / World Hotel Industry: Selected Aspects of Its Functioning

Geografija ir edukacija, Nr. 4, 2016, p. 87 – 94.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.7

Dorota Chudy-Hyski

Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland

Wojciech Chudy

The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Poland

Valeri Krutikov

Business and Technologies Institute in Kaluga, Russia

Straipsnis skirtas viešbučių verslui pasaulyje, kuris dėl istorinių ir ekonominių pokyčių perauga į tarptautinį viešbučių tinklą. Straipsnio tikslas – atskleisti viešbučių verslo funkcionavimą pasaulio viešbučių sistemos kontekste. Tyrimo problema pateikiama svetingumo istorinės raidos fone, kuri reikšmingai prisidėjo prie tarptautinės viešbučių sistemos plėtros. Straipsnyje pateikiami viešbučių veiklos pasaulyje pavyzdžiai.

Reikšminiai žodžiai: svetingumas, tarptautinė viešbučių sistema.

Abstract

The paper focuses on the development of the global hotel industry, which in the course of historical and economic changes tended towards the formation of the international hotel systems. This problem is presented against the background of the history of the development of hospitality, pointing to significant circumstances that contributed to the development of international hotel systems. The article also includes examples of international hotel systems operating around the world. The aim of the paper is to show the essence of the functioning of the global hotel industry in the context of hotel systems.

Keywords: hospitality, international hotel systems.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF