ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ 2023

Lietuvos geografų draugija (LGD) siūlo apmąstyti, kaip atrodo ir kokia mums yra sava, svarbi, įdomi ir graži Lietuva, kas būdinga Lietuvos kraštovaizdžiui, ir 2023 m. balandžio 1 – 14 dienomis kviečia drauge sukurti žemėlapį „Žvilgsnis į Lietuvą“, plėsti geografinį akiratį, daugiau sužinoti apie Lietuvą ir mūsų kraštovaizdžio geografijos mokslą.

„Žvilgsnis į Lietuvą“ – tai Pasaulinei geografijos nakčiai dedikuota geoakcija, kurios metu Lietuvos geografų draugija ir VU geografai kviečia visus Lietuvos žmones dalyvauti siocialiniame kraštovaizdžio suvokimo tyrime ir drauge sukurti interaktyvų ikoninių Lietuvos kraštovaizdžių fotografijų žemėlapį. Raginame aplankyti svarbiausias mums mūsų krašto vietas, jas įamžinti ir foto įkelti į interaktyvų žemėlapį. Ikoninis Lietuvos kraštovaizdis – (graikiškai εiκών (eikon) – „atvaizdas“) labai svarbios vietovės ypatingas paveikslas – platus, gilus, įvairius elementus apimantis bendras reginys, atspindintis tai, kas mums yra Lietuva, kas simbolizuoja mūsų krašto savastį, mus pačius, mūsų kaip tautos vertybes.

Akcijos rezultatai ir interaktyviame žemėlapyje sukaupti vaizdai bus komentuojami specialioje diskusijoje, kurią numatoma surengti 2023 m. balandžio 14 d. 15 val.

Komisijos atrinkti autoriai bus apdovanojami LGD prizais.

 

Akcijos sąlygos

Akcijoje dalyvaujančių asmenų skaičius ir vieno asmens pateikiamų taškų ir fotografijų skaičius neribojamas.

Autorinės teisės. Dalyvaudamas akcijoje kiekvienas pateikėjas sutinka, kad jo pateikta medžiaga (ne asmens duomenys) būtų naudojama ir skelbiama bendraisiais moksliniais ir geografijos populiarinimo tikslais, viešai prieinama interaktyviame „Žvilgsnis į Lietuvą žemėlapyje“, Lietuvos geografų draugijos tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose. Pageidautina, kad ant kiekvienos foto būtų pateikiamas autoriaus vardas ir pavardė arba tai turi būti parašyta prie foto pavadinimo/apibūdinimo.

Reikalavimai vaizdui:

Tai turi būti Lietuvos kraštovaizdžio fotografija, atlikta 2023 m. balandžio 1-14 dienomis.

Tai vaizdas, kuris visas ar jo elementai gerai atpažįstami, į kurį žiūrėdami galėtume pasakyti, kad tai – Lietuva.

Tai kraštovaizdžio fotografijos akcijanetinka portretai, natiurmortai, interjerai, foto, kur vaizduojamas tik 1 objektas (vien tik pastatas, įrenginys, paminklas, akmuo, šaltinis, medis, bet koks kilnojamas daiktas ar žmogus) stambiu planu.

Netinka: dronų ir kitų skraidyklių pagalba atliktos fotografijos.

Fotografija turi būti panoraminė– joje turi būti užfiksuotas kompleksiškas reginys. Pageidautina fotografuoti iš taško, kuriame galime stebėti platesniu kampu, didesniu atstumu, matomi ne tik artimi, bet ir tolimi, už 1-20 km esantys objektai.

Kompleksiškumas: tai vaizdas, kuriame yra 3 ir daugiau kraštovaizdžio elementų:

 1. Akmenys, atodangos ir kiti geologinę sandarą atspindintys elementai
 2. Reljefo forma (tinka ir lygumos), turi matytis žemės paviršius
 3. Vandens telkinys ir jo kranto linija, salos, pusiasaliai
 4. Miškai, pelkės, augalija, gyvūnija, grybija
 5. Statiniai ir įrenginiai
 6. Technika ir susiekimo priemonės
 7. Laukai ir naminiai gyvuliai, gyvūnai
 8. Urbanistiniai kompleksai – miestai, miesteliai, kaimai, sodybos
 9. Kultūros, istorijos ženklai (piliakalniai, pilkapiai, bažnyčios, kryžiai, paminklai, meno objektai)
 10. Žmonės

 

Akcijos idėjos neatitinkančios foto bus šalinamos.

Žemėlapio ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ 2023 UŽDUOTIS

I. Nufotografuokite kraštovaizdį, kurį laikote ikoniniu.

II. Įkelkite foto į interaktyvų žemėlapį

Viename stebėjimo taške galite įkelti ne daugiau kaip 4 foto

III. Pavadinkite savo fotografiją, įvardindami pagrindinį jos bruožą. Apibūdinime turi būti mažiausiai 1 daiktavardis ir 1 būdvardis: Lietuva..xxx koks xxx.. kraštas. Pvz., Lietuva – didžiojo Nemuno kraštas; Lietuva – žalių lygumų kraštas, Lietuva – didingų piliakalnių kraštas.

Arba regioniniu mastu:xxx didžiuojasi xxxx xxxx: „Dzūkija didžiuojasi skaisčiais pušynais“

Jei nėra ant foto, čia įvardinkite autorystę: įrašykite savo vardą ir pavardę (jei nenurodysite, laikysime Jus anonimu).

 

IV. Nurodykite, kodėl fotografuojate šią panoramą: pasirinkite iš siūlomų variantų (gali būti 1 arba visos priežastys). Tai atpažįstamas Lietuvos vaizdas, kuris:

 1. kelia pasididžiavimą, susijęs su tautos ar krašto istorija
 2. jo netekus, esmingai pakitus, nuostolį jaustų visi
 3. jo ateitis rūpi, norėtume perduoti savo ainiams,
 4. įkvepia, čia grįžtame
 5. įdomus, čia vykstame kaip lankytojai, turistai
 6. savas, susijęs su vaikyste, gimtine, su svarbiais mums įvykiais, žmonėmis
 7. svarbus, atspindi mūsų idėjas, vertybes, tai, kas mums svarbu
 8. čia gyvenu, dirbu
 9. kita – parašykite

V. Tikslus laikas, kada foto atlikta. Data, valanda.

VI. Vieta, iš kurios fotografuojate

 1. Jūsų atrasta, neįrengta vieta žemės paviršiuje
 2. Jūsų atrasta, neįrengta vieta ant statinio (tilto, pastato, kt.)
 3. Speciali kraštovaizdžiui stebėti įrengta vieta žemės paviršiuje
 4. Speciali kraštovaizdžiui stebėti vieta apžvalgos bokšte

VII. Kokia kryptimi fotografuota

Š, R, V, P; ŠV, PV, ŠR, PR,

(jei galite stebėti kraštovaizdį visomis kryptimis, pateikite 4 panoramas po 90, 3 panoramas po 120 arba 2 panoramas po 180 laipsnių, fiksuokite fotografavimo kryptis)

VIII. Atstumas nuo fotografavimo taško iki Jūsų namų:

 1. iki 15 km;
 2. 15-30 km,
 3. 30-100 km;
 4. >100 km

IX. Jūsų užsiėmimas:

 1. Susijęs su geografija, geomokslais ar kraštovaizdžio išsaugojimu
 2. Nesusijęs su geografija, geomokslais ar kraštovaizdžio išsaugojimu

X. Jei neprieštaraujate, nurodykite detaliau

XI. Atsakykite į keletą klausimų apie save

 1. Jūsų lytis: vyr. / mot. / kt.
 2. Jūsų amžius: 10-16, 17-20, 21-30, 31-45, 45-60, >60
 3. Kontaktinis el. paštas (nebus matoma, bet reikalinga tam, kad galėtume su Jumis susisiekti)

Dalyvaudami akcijoje Jūs sutinkate, kad Jūsų fotografijos ir su jomis susijusi medžiaga (ne asmens duomenis) būtų naudojama ir skelbiama bendraisiais moksliniais ir geografijos populiarinimo tikslais, viešai prieinama interaktyviame “Žvilgsnis į Lietuvą” žemėlapyje, Lietuvos geografų draugijos tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose.

Interaktyvus pateikimas per nuorodą:  https://arcg.is/054z5G

 

Lietuvos geografų draugija jau trečią kartą organizuoja visos šalies masto akciją, skirtą Lietuvos kraštovaizdžiui pažinti kviečia visus PRISIJUNGTI

2020 m. pirmojo Covid karantino metu siūlyta pažvelgti pro „Geografinį langą“.

Prašyta nufotografuoti vaizdą pro savo langą balandžio 3 d., įkelti foto į interaktyvų žemėlapį ir apibūdinti kuo daugiau foto matomų geografinių aspektų, pasirenkant iš 12 geografijos šeimos mokslų sričių. 2020 m. balandžio 3 d. gautos 139 pateiktys, o iki balandžio 12 d. užduotis atlikta iš viso 313 kartų. „Geografinio lango“ 2020 m. balandžio 3 d. žemėlapis

 https://geografudraugija.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id…

2021 m. vyko akcija „Lietuva – Nemuno kraštas“, kurios metu sukurtas vienos dienos Nemuno vaizdų žemėlapis. Daugiau nei 120 autorių pateikė virš 240 fotovaizdų iš 162 vietų prie Nemuno, atsakė į anketos klausimus, pasidalijo, kuo jiems svarbi ši upė.

„Lietuva – Nemuno kraštas“, Nemuno vaizdų 2021 m. balandžio 9 d. žemėlapis: https://experience.arcgis.com/experience/0df70cd02ea54118a1eb52a81fc1bfa1/?fbclid=IwAR19XK9PDnJM390J4qHqcNYpEjtU2xLATPkobjMeg5ASgKu1CEzMPLm94t0

Lietuvos geografų draugija yra pasaulinės geografiją populiarinančių renginių platformos „Geografijos naktis“ koordinatorė. Ši akcija mūsų šalyje vyks 5-ąjį, o pasaulyje – 7-ąjį kartą.

Abu šie interaktyvūs žemėlapiai ir daugiau informacijos apie akciją „Žvilgsnis į Lietuvą 2023“ ir „Geografijos naktį“ www.lgd.lt

 

Interaktyvių žemėlapių idėją sukūrė ir informaciją parengė

Giedrė Godienė

2023 03 31