4-oji nacionalinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija”

Kviečiame  į 4-ąją nacionalinę mokslinę konferenciją: Geografija: mokslas ir edukacija. Konferencijos tematika – Geografija ir edukacija: inter-transdiscipliniškumo link. Paskelbta konferencijos programa.

Konferencijos tikslas – glaudinti ryšius tarp geografijos mokslo ir edukacijos, siejant tai su mokytojų rengimu bei jų praktine patirtimi. Konferencijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokslininkai, doktorantai, studentai ir kitaip su geografijos edukacija susiję asmenys.

Į konferenciją galima registruotis elektroniniu būdu: http://leu.lt/lt/leu_nk2015/nk2015_geografija/nk2015gme_registracija.html

arba, užpildžius Kvietimo anketą, siųsti ją el. paštu: zigmas.kairaitis@leu.lt

Pagal pranešimus parengti straipsniai bus spausdinami mokslo almanache Geografija ir edukaciją, įtrauktame į tarptautines duomenų bazes.

Pirmuosius numerius galima paskaityti:  https://leu.lt/lt/gmtf_geografijos_ir_turizmo/gtk_mokslas/gtk_mokslo_almanachas.html

Informacija apie konferenciją bus nuolat atnaujinama puslapyje: http://leu.lt/lt/leu_nk2015/nk2015_geografija/nk2015gme_pradzia.html

Labai laukiame mokytojų, mokslininkų, magistrantų, savo srities specialistų įdomių pranešimų ir parengtų straipsnių.

Kvietimai lietuvių ir anglų kalba prisegtukuose.

Konferencijos kontaktinis asmuo – doc. dr. Zigmas Kairaitis, el. p. zigmas.kairaitis@leu.lt, tel. (8 5) 279 06 21

Prisegtukai: