7-oji Europos geografijos ir statistikos forumo (EFGS) konferencija Krokuvoje

7-oji Europos geografijos ir statistikos forumo (EFGS) konferencija vyks 2014 m. spalio 22-24 d. Krokuvoje. Daugiau informacijos prisegtuke.

Prisegtukai: