GIS mokymas Lietuvos edukologijos universitete / Teaching Of GIS at Lithuanian University of Educational Sciences

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 92 – 103.

Marijus Pileckas

Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje apžvelgiamas geografinių informacinių sistemų (GIS) mokymas ir taikymas Lietuvos edukologijos universitete – dabartis, poreikiai ir perspektyvos. Pagrindinis dėmesys skiriamas geografijos dalykui. Aptariama GIS reikšmė geografijos mokslui, GIS taikymo mokyklinėje geografijoje tendencijos, analizuojamas Lietuvos edukologijos universiteto geografijos specialybės studentų santykis su GIS, lūkesčiai ir poreikiai.

Reikšminiai žodžiai: GIS, mokymas, geografija, universitetas, mokykla.

Abstract

The article gives an overview of geographic information systems (GIS) training and application at Lithuanian University of Educational Sciences – present situation, needs and perspectives. The article focuses on the subject of geography. It discusses the significance and trends of GIS application in geography education as well as experience, expectations and needs of geography students.

Keywords: GIS, education, geography, university, school.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF