Įvyko Lietuvos geografų draugijos visuotinis susirinkimas

2023 m. gegužės 5 d. hibridiniu būdu įvyko rinkiminis Lietuvos geografų draugijos visuotinis susirinkimas!
 
Buvo išklausytos dvi kadencijas draugijos prezidentės pareigas ėjusios Genovaitės Kynės ir Revizijos komisijos pirmininko Marijaus Pilecko parengtos draugijos veiklos ir finansinė ataskaitos už 2022 metus. 
 
Diskutuojant apie LGD ateitį ir naujas veiklas akcentuota, kad Lietuvos geografų draugija įsteigta 1934 m. sausio 9 d. Kaune ir 2024-aisiais bus svarbu tinkamai pažymėti LGD įkūrimo 90-metį. Doc. dr. Regina Prapiestienė taip pat priminė, kad kitais metais sueis ir 100 metų nuo iškilaus geografo prof. habil. dr. Alfonso Basalyko gimimo.
Didžiausia susirinkimo intriga – naujo draugijos prezidento rinkimai. Savo santykį su geografija ir numatomą draugijos veiklos viziją pristatė doc. dr. Eduardas Spiriajevas iš Klaipėdos universiteto bei žurnalistas ir keliautojas Vytaras Radzevičius.
Po atkaklios kovos balsų skaičiavimo komisija konstatavo, kad naujuoju draugijos prezidentu tapo Vytaras Radzevičius. Pasveikintas G. Kynės, jis sakė: „pirmiausiai noriu padėkoti geografų bendruomenei už suteiktą pasitikėjimą. Iššūkių yra ne vienas ir ne du, sieksiu, kad bendromis geografų pastangomis spręstume aktualias Lietuvos visuomenės problemas, skleistume ir populiarintume geografijos mokslą, geografų balsas būtų ir matomas, ir girdimas.“
Tęsiant LGD tradicijas, susirinkusieji pasimėgavo kelionių prisiminimais: prof. dr. Egidijus Rimkus linksmai pasakojo LGD ekspedicijos „Brydė’2022. Aliaska“ istorijas ir dalijosi nepakartojamais kadrais.
Visuotinį susirinkimą vainikavo 10-oji prof. Kazio Pakšto medalio įteikimo ceremonija. Buvusioji LGD prezidentė prof. dr. D. Krupickaitė, dabartinės valdybos narys D. Jurčiukonis ir naujasis prezidentas V. Radzevičius medalį iškilmingai įteikė ilgametei Draugijos prezidentei, kaip ir K. Pakštas, iš Užpalių kilusiai Genovaitei Kynei! Entuziastingai geografei, kūrybingai pedagogei, daugybės geografijos vadovėlių autorei šis medalis suteiktas už ilgametį vadovavimą Lietuvos geografų draugijai, geografinio švietimo populiarinimą, aktyvią lyderystę sudarant ir išleidžiant „Aiškinamąjį geografijos terminų žodyną“, nuolatinį prof. Kazio Pakšto asmenybės garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Lietuvos geografų draugijos įkūrėjo bei pirmojo jos pirmininko medalį įsteigė prof. habil. dr. Stasys Vaitiekūnas Kazio Pakšto atminimui įamžinti, geografijos mokslo vystymui bei geografijos disciplinos populiarinimui skatinti. Jis teikiamas nuo 1999 metų.
 
Renginio fotografijų galerija LGD Facebook puslapyje: Nuoroda