Profesoriui Rimui Petrui Žaromskiui – 80!

Lietuvos geografų draugija nuoširdžiai sveikina ilgametį aktyvų LGD narį profesorių RIMĄ PETRĄ ŽAROMSKĮ! Šiandien, 2024 m. kovo 18 d., jam sueina 80 metų!

Jubiliejaus proga kviečiame su juo susitikti 2024 m. kovo 27 d. (trečiadienį) 15 val. VU CHGF Geomokslų instituto 214 auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius), kur drauge su doc. dr. D. Pupieniu (VU, CHGF GI) ir kitais kolegomis aptarsime, ką galima nuveikti per 80 metų Baltijos jūros pakrantėje, kokią vietą jūra užima mūsų gyvenime.

Geografas ir okeanologas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, profesorius, savo pažintį su jūra pradėjęs 1967 metais, jos tyrimams paskyrė ne vieną dešimtmetį. Tai gamtinių ir antropogeninių procesų jūrų krantų zonoje, estuarijų ir deltinių procesų, praktinės krantotvarkos, hidrotechninių įrenginių, uostų ir pakrantės gyvenviečių raidos tyrimai, kurių rezultatai paskelbti daugiau kaip 180 mokslinių ir kitų straipsnių, monografijų, vadovėlių. Veikiausiai žinomiausios šios R. Žaromskio knygos – „Vandenynas ir mes” (1987 m.), „Okeanai, jūros, estuarijos” (1996.), „Šventosios uostas“ (1998), „Baltijos jūros uostai” (2008), „Nemuno delta“ (2013) „Abipus kranto linijos“ (2020)…

R. Žaromskis dirbo Lietuvos MA Geografijos skyriuje, Lietuvos Edukologijos, Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose, kur skaitė hidrologijos, okeanologijos, vandenyno geografijos, krantotyros ir kitus su jūra, hidrologija susijusius kursus. LEU absolventams jis dėstė ir tokias disciplinas kaip Geologija su kristalografijos pagrindais, Dirvožemio geografija, su jais keliavo į tolimąsias praktikas Kaukaze, Tianšanyje. Nemaža būsimų mokytojų sėmėsi iš jo Geografijos dėstymo metodikos išminties… Rimas visada domėjosi praktiniais pajūrio klausimais – uostų ir jų gilinimo, pakrantės zonos maitinimo nešmenimis, Kuršių marių kranto įsavinimo.

Daug laiko profesorius praleido ekspedicijose… Tyrimų ir konferencijų maršrutai apraizgė buvusią TSRS, nusitęsė į Bulgariją ir Rytų Vokietiją: jis vykdė Juodosios, Baltosios, Kaspijos, Barenco jūrų bei Kuršių ir Kauno marių krantų tyrimus. Visgi mylimiausia – mūsų Baltija ir ypač jos 90,6 kilometrai.